Strojné & Elektromontážne práce

Profesionálny prístup a kvalita výrobkov

Naše služby

Operatívna údržba

Zabezpečujeme aj práce súvisiace s haváriou výrobnej techniky, keď je nutné opravu vykonať čo najrýchlejšie. Takáto oprava si vyžaduje výrobu novej havarovanej súčiastky, resp. vykonanie opravy priamo na stroji. Pre tento účel máme vlastné výrobné kapacity a sieť kooperačných firiem. Tento druh činnosti zahŕňa:
Úzky kontakt s pracovníkmi údržby a starostlivosti o výrobnú techniku – úzky kontakt znamená vzájomnú telefonickú dostupnosť 24 hodín denne.
Príprava vlastných zamestnancov na nástup do akcie najneskôr do 1 hodiny po ohlásení potreby.
Preventívne oboznamovanie vlastných pracovníkov s možným výpadkom výrobnej techniky a spôsobom jej provizórneho riešenia, aby výpadok výroby bol čo najmenší.
Zabezpečenie vlastných výrobných kapacít na čas potrebný pre realizáciu odstránenia poruchy.
Zabezpečenie časovej koordinácie kooperujúcich firiem potrebných na čo najrýchlejšie zvládnutie a odstránenie poruchy.
Naše služby

Výroba technologických zariadení pre gumárenský priemysel

Vzhľadom na časové opotrebovanie niektorých technologických zariadení alebo ich plánovanú výmenu, z hľadiska časového opotrebovania zabezpečujeme výrobu a montáž takýchto zariadení nasledovne:
Vykoná sa demontáž príslušného zariadenia.
Špecifikujú sa technické parametre pôvodného zariadenia a požiadavky na nové zariadenie.
Preverí sa dostupnosť a stav výkresovej dokumentácie pôvodného zariadenia.
Ak nie je dokumentácia k dispozícii vykoná sa kompletná demontáž jednotlivých častí zariadenia, vykoná sa premeranie jednotlivých dielov.
Na základe predchádzajúcich činností sa vypracuje výkresová dokumentácia. podľa dokumentácie sa nové zariadenie vyrobí.
Naše služby

Práce s manipulačnou technikou

Na práce, ktoré si vyžadujú manipuláciu s ťažkými bremenami, vlastníme manipulačnú techniku: vysokozdvižné vozíky s nosnosťou 3,5 – 12 T, transfer vozík pre prevoz technológii s nosnosťou cca 60 T a manipulačnú plošinu s pojazdom do výšky 9,5 m. Rovnako poskytujeme aj prenájom uvedenej manipulačnej techniky.
Naše služby

Strojmontážne práce

Máme dlhoročnú skúsenosť a odbornosť v strojných montážach technológii liniek, lisov a dopravných systémov.
Naše služby

Elektro hardwarové práce

Realizujeme výrobu elektrorozvádzačov, elektroinštalačné prípojky a rozvody pre technologické zariadenia, oživovanie technologických zariadení a spúšťanie do prevádzky. Elektro softwarové práce -realizujeme operačnésystémy (programy Alan Bradley, Beckhoff, Siemens)