Kovovýroba & Zváračské práce

Profesionálny prístup a kvalita výrobkov

Naše služby

Zváračské práce a kovovýroba

Jedným zo smerov v ktorých spoločnosť SOMPRA, s.r.o. využíva svoje dlhoročné skúsenosti sú aj zváračské práce. Naším zákazníkom poskytujeme zváračské práce metódami TIG/WIG, MIG/MAG a MMA. Kvalitne odvedená práca vždy stojí na kvalitných pracovníkoch, preto všetky práce ktoré vykonávame, vykonávajú kvalifikovaní pracovníci (zvárači) s dlhoročnými skúsenosťami, pravidelnými školeniami a skúškami.
Povrchová úprava kovov striekaním, s vypaľovaním farby
Máme vybudovanú vlastnú striekaciu a lakovaciu kabínu s ohrevom YOKI STAR YS-30. V kabíne vykonávame povrchovú úpravu kovových aj nekovových materiálov (súčiastok), poškodených častí strojov a zariadení striekaním a lakovaním. Pomocou kabíny zabezpečujeme finálnu úpravu výrobkov, ktoré musia spĺňať požadované parametre kvality predpísané objednávateľom. V prípade potreby využívame kabínu tiež na čistenie a osušovanie strojových zariadení.
Lisovanie dusíkom
Zabezpečujeme lisovanie dusíkom prostredníctvom príslušenstva a nádoby pre podchladzovanie v dusíkovej lázni o rozmeroch D 800 mm a v dĺžke 1000 mm.
Kovoobrábacie práce
Práce vykonávame na konvenčných sústruhoch, horizontálnych a vertikálnych frézovačkách. Aktuálne rozširovanie strojového parku o CNC 5 osé obrábacie centrá a CNC sústruhy.
Ohýbanie , zkružovanie plechov a strihanie CTN strojom
Vykonávame ohýbanie, zkružovanie a strihanie plechov o sile 6 mm a dĺžke max. 3000 mm. Zváranie (Odbornosť Štátne skúšky) (CO,TIG, MIG Oceľ, Nerez Antikor v 17-kach triedach, Hliník , Dural.

Segment zváračských prác a kovovýroby zahŕňa:

Jedným zo smerov v ktorých spoločnosť SOMPRA, s.r.o. využíva svoje dlhoročné skúsenosti sú aj zváračské práce. Naším zákazníkom poskytujeme zváračské práce metódami TIG/WIG, MIG/MAG a MMA. Kvalitne odvedená práca vždy stojí na kvalitných pracovníkoch, preto všetky práce ktoré vykonávame, vykonávajú kvalifikovaní pracovníci (zvárači) s dlhoročnými skúsenosťami, pravidelnými školeniami a skúškami.
Konštrukčné riešenie , Zhotovenie technickej dokumentácie
Výroba rámov, oceľových konštrukcií, Zvárencov
Zámočnícke prvky, podperné oceľové konštrukcie
Havarijne zváračské práce/ opravy
Ohýbanie plechov do hrúbky 6 mm a dĺžky 3000mm
Strihanie plechov do hrúbky 6 mm a dĺžky 3000 mm
Skrúžovanie plechov do hrúbky 6 mm a dĺžky 1500 mm
Striekanie mokrým nástrekom – vybudovaná vlastná striekacia kabina YokiStar