Referencie

Váš spoľahlivý a kvalitný partner

Referencie

Zoznam uskutočnených zákaziek a služieb

Všetkým naším zákazníkom sa snažíme byť nie len spoľahlivým a kvalitným partnerom schopným zabezpečiť riešenie problému na kľúč , ale aj hlavne staviať obchodné vzťahy na priateľstve a dôvere.
Od roku 2002
Vykonávame generálne opravy lisov pre Continental Matador Truck Tires s. r. o., Púchov a od roku 2009 aj pre firmu Continental Matador Rubber s. r. o., Púchov.
Do roku 2007
Sme sa podieľali na vlastnom konštrukčnom návrhu, výrobe, montáži, ožívaní a spustení tzv. automatickej lisovni v CMTT, Púchov NRM Autolock 62“.

Spolupráca s firmou ABB

Pri osadzovaní robotizovaných pracovísk v Automobilovom a gumárenskom priemysle. Práce stroj-montážne a práce elektroinštalačné a montáže hardware.
2007-2009
Lozorno Plastik omnium Púchov Continental Matador Truck Tires

Doterajšie uskutočnené zákazky vo firme Continental Matador Truck Tires s. r. o. a Continental Matador Rubber s. r. o. Púchov

inštalácia lisov Mitsubishi ORP, Krupp 45`` ORP, Krupp 52`` ORP v CMR Púchov
inštalácia lisov Herstal 57``, POMINI 62``, NRM 62``, NRM HPC v CMTT Púchov
automatické posúvanie vozíkov VDP - 160 H surových plášťov k lisom
výroba vozíkov EHB pre podvesnú dráhu doprava surových polotovarov v konfekcii a lisovni CMTT Púchov
transfer, montáž konfekčných liniek KM PU pre ORP
montáž dopravníkových systémov SIEMENS
montáž RTG YXLON
montáž test uniformity KOBELCO pre diagnostiku hotových výrobkov NP
výroba, dodávka zásobníkov surových plášťov ORP
výroba, montáž bezpečnostných zábran SICK pre CMTT a CMR Púchov
generálne opravy lisov VHL 45`` ORP, VHL 42`` ORP pre CMR Púchov
generálne opravy lisov Škoda Rotava 63,5`` a Herstal 57`` pre CMTT Púchov

Referencie na výsledky práce firmy SOMPRA, s. r. o. v uvedených firmách možno získať u týchto pracovníkov

Ing. Miroslav Virga - riaditeľ TI, CMTT Púchov
Ing. Daniel Prílesan - špecialista TI, CMTT Púchov
Ján Ondrišík - vedúci oddelenia údržby PLT, CMR, Púchov
Ing. Ľuboš Slávik - útvar Project engineer, CMTT, Púchov
Ing. Valter Vlasatý - vedúci oddelenia technickej prípravy údržby, CMR, Púchov
Ing Milan Panáček - útvar Project engineer, CMTT, Púchov
Ing. Miroslav Kučík útvar Project engineer, CMTT, Púchov
Ing. Dalibor Hochla - útvar Rozvoj výrobnej základne, CMR, Púchov
Ing. Jozef Buday - útvar Project engineer, CMTT, Púchov