Servis & Generálne opravy lisov

Profesionálny prístup a kvalita výrobkov

Naše služby

Servis a opravy lisov

Vykonávame servis, stredné a generálne opravy hydraulických lisov pre osobné a nákladné pneumatiky, taktiež vstrekolisy, výsečníkové lisy pre ostatný priemysel. Rovnako vykonávame servis, stredné a generálne opravy mechanických – kinematických lisov pre osobné, nákladné a traktorové pneumatiky. V rámci servisu a opráv zabezpečujeme aj elektro revízie lisov. Vlastníme skúšobné zariadenie, na ktorom vykonávajú skúšky nových hydraulických valcov ešte pred ich montovaním do lisu. Zo skúšok hydraulických valcov sú spracované protokoly s uvedením predpísaných a dosiahnutých technických parametrov. Jednotlivé druhy opráv zabezpečujeme kompletne na kľúč v tomto rozsahu:
Čiastočná demontáž lisu u zákazníka.
Prevoz čiastočne demontovaných častí lisu do vlastnej firmy.
Kompletná demontáž lisu vo vlastnej firme.
Vypracovanie výkresovej dokumentácie novo vyrábaných častí lisu - podľa demontovaných častí.
Vypracovanie výkresovej dokumentácie hydraulických valcov s použitím nových tesniacich a vodiacich komponentov (Chesterton, Merkell).
Výroba nových nosných dielov.
Oprava častí lisu, ktoré budú použité pri spätnej montáži.
Výroba nových hydraulických valcov.
Montáž novo vyrábaných častí lisu.
Tlakové skúšky novo vyrábaných hydraulických valcov.
Kompletná výmena výkonných a riadiacich prvkov pneumatiky – najviac používané FESTO prvky.
Kompletná výmena riadiacich prvkov hydrauliky – používané prvky Rex-Roth, Vickers, Parker, Hydac.
Prípadné stavebné úpravy potrebné pre spätnú montáž lisu u zákazníka.
Kompletná montáž lisu vo vlastnej firme.
Funkčné odskúšanie lisu vo vlastnej firme za účasti zákazníka.
Prípadné úpravy výkresovej dokumentácie podľa skutkového stavu zapojenia.
Čiastočná demontáž generálkovaného lisu.
Prevoz čiastočne demontovaného lisu ku zákazníkovi.
Kompletná montáž lisu u zákazníka.
Funkčné a technologické skúšky lisu u zákazníka.
Záručný servis.
Naše služby

Inštalácia nových lisov

Vykonávame aj kompletnú inštaláciu nových lisov priamo u zákazníka. Túto činnosť zabezpečujem kompletne na kľúč v tomto rozsahu a rozsah prác je vždy dopredu dohodnutý.
Príprava lôžka pre uloženie nového lisu - spolupráca s externou stavebnou firmou.
Prevoz čiastočne demontovaných častí lisu do vlastnej firmy.
Vyloženie lisu z dopravného prostriedku a jeho prevoz na miesto montáže.
Osadenie základových dosiek.
Mechanická montáž častí lisu.
Montáž pneumatických prvkov.
Montáž elektro.
Spolupráca pri oživovaní a skúškach.