de en sk

Generálne opravy lisov


PROFESIONÁLNY PRÍSTUP A KVALITA VÝROBKOV

# Servis a opravy

Servis a opravy lisov

Vykonávame servis, stredné a generálne opravy hydraulických lisov pre osobné a nákladné pneumatiky, taktiež vstrekolisy, výsečníkové lisy pre ostatný priemysel. Rovnako vykonávame servis, stredné a generálne opravy mechanických – kinematických lisov pre osobné, nákladné a traktorové pneumatiky. V rámci servisu a opráv zabezpečujeme aj elektro revízie lisov. Vlastníme skúšobné zariadenie, na ktorom vykonávajú skúšky nových hydraulických valcov ešte pred ich montovaním do lisu. Zo skúšok hydraulických valcov sú spracované protokoly s uvedením predpísaných a dosiahnutých technických parametrov. Jednotlivé druhy opráv zabezpečujeme kompletne na kľúč v  tomto rozsahu:
# inštalácia nových

Inštalácia nových lisov

Vykonávame aj kompletnú inštaláciu nových lisov priamo u zákazníka. Túto činnosť zabezpečujem kompletne na kľúč v tomto rozsahu a rozsah prác je vždy dopredu dohodnutý.