de en sk

Strojmontážne a elektromontážne práce


PROFESIONÁLNY PRÍSTUP A KVALITA VÝROBKOV

# operatívna údržba

Operatívna údržba

Zabezpečujeme aj práce súvisiace s haváriou výrobnej techniky, keď je nutné opravu vykonať čo najrýchlejšie. Takáto oprava si vyžaduje výrobu novej havarovanej súčiastky, resp. vykonanie opravy priamo na stroji. Pre tento účel máme vlastné výrobné kapacity a sieť kooperačných firiem. Tento druh činnosti zahŕňa:

Výroba technologických zariadení pre gumárenský priemysel

Vzhľadom na časové opotrebovanie niektorých technologických zariadení alebo ich plánovanú výmenu, z hľadiska časového opotrebovania zabezpečujeme výrobu a montáž takýchto zariadení nasledovne

Práce s manipulačnou technikou

Na práce, ktoré si vyžadujú manipuláciu s ťažkými bremenami, vlastníme manipulačnú techniku: vysokozdvižné vozíky s nosnosťou 3,5 – 12 T, transfer vozík pre prevoz technológii s nosnosťou cca 60 T a manipulačnú plošinu s pojazdom do výšky 9,5 m. Rovnako poskytujeme aj prenájom uvedenej manipulačnej techniky.

Strojmontážne práce

Máme dlhoročnú skúsenosť a odbornosť v strojných montážach technológii liniek, lisov a dopravných systémov.

Elektro hardwarové práce

Realizujeme výrobu elektrorozvádzačov, elektroinštalačné prípojky a rozvody pre technologické zariadenia, oživovanie technologických zariadení a spúšťanie do prevádzky. Elektro softwarové práce -realizujeme operačnésystémy (programy Alan Bradley, Beckhoff, Siemens)