de en sk

Referencie


Váš Spoľahlivý a kvalitný partner

Zoznam uskutočnených zákaziek a služieb

Všetkým naším zákazníkom sa snažíme byť nie len spoľahlivým a kvalitným partnerom schopným zabezpečiť riešenie problému na kľúč , ale aj hlavne staviať obchodné vzťahy na priateľstve a dôvere.

Spolupráca s firmou ABB

Doterajšie uskutočnené zákazky vo firme Continental Matador Truck Tires s. r. o. a Continental Matador Rubber s. r. o. Púchov

Referencie na výsledky práce firmy SOMPRA, s. r. o. v uvedených firmách možno získať u týchto pracovníkov