de en sk

Galéria projektov


Váš Spoľahlivý a kvalitný partner

Elektromontážne práce

Komplet montáž a spustenie novej lisovne vrátane dopravníkoveho systému

Generálna oprava Vulkanizačného lisu VL Škoda Rotava

Generálna oprava Vulkanizarného lisu Škoda Herstal

Výroba kovovej konštrukcie - rozšírenie haly

Konštrukčný návrh a výroba - Konzola odoberania polotovarov s vertikálnym a horizontálnym nastavovaním

Striekane zvárence

Zváračské práce - Vyzváravanie frémy a priečnika vulkanizačného lisu Škoda Rotava

Zváranie hydraulického valca

Zváranie prasknutej komory vulkanizačného lisu VHL42

Zvárence - Klietky pre robotizačné zariadenia KUKA a ABB

1. Strojné & Elektromontážne práce

Elektromontážne práce

Komplet montáž a spustenie novej lisovne vrátane dopravníkoveho systému

2. Servis a generálne opravy lisov

Generálna oprava Vulkanizačného lisu VL Škoda Rotava

Generálna oprava Vulkanizarného lisu Škoda Herstal

3. Kovovýroba & Zváračské práce

Výroba kovovej konštrukcie - rozšírenie haly

Konštrukčný návrh a výroba - Konzola odoberania polotovarov s vertikálnym a horizontálnym nastavovaním

Striekane zvárence

Zváračské práce - Vyzváravanie frémy a priečnika vulkanizačného lisu Škoda Rotava

Zváranie hydraulického valca

Zváranie prasknutej komory vulkanizačného lisu VHL42

Zvárence - Klietky pre robotizačné zariadenia KUKA a ABB