Zoznam služieb, ktoré poskytujeme
Ste v sekcii: Home \ Služby
Servis a opravy lisov

Vykonávame servis, stredné a generálne opravy hydraulických lisov pre osobné a nákladné pneumatiky, taktiež vstrekolisy, výsečníkové lisy pre ostatný priemysel. Rovnako vykonávame servis, stredné a generálne opravy mechanických – kinematických lisov pre osobné, nákladné a traktorové pneumatiky. V rámci servisu a opráv zabezpečujeme aj elektro revízie lisov.

Jednotlivé druhy opráv zabezpečujeme kompletne na kľúč v  tomto rozsahu

 • Čiastočná demontáž lisu u zákazníka.
 • Prevoz čiastočne demontovaných častí lisu do vlastnej firmy.
 • Kompletná demontáž lisu vo vlastnej firme.
 • Vypracovanie výkresovej dokumentácie novo vyrábaných častí lisu - podľa demontovaných častí.
 • Vypracovanie výkresovej dokumentácie hydraulických valcov s použitím nových tesniacich a vodiacich komponentov (Chesterton, Merkell).
 • Výroba nových nosných dielov.
 • Oprava častí lisu, ktoré budú použité pri spätnej montáži.
 • Výroba nových hydraulických valcov.
 • Montáž novo vyrábaných častí lisu.
 • Tlakové skúšky novo vyrábaných hydraulických valcov. Vlastníme skúšobné zariadenie, na ktorom vykonávajú skúšky nových hydraulických valcov ešte pred ich montovaním do lisu. Zo skúšok hydraulických valcov sú spracované protokoly s uvedením predpísaných a dosiahnutých technických parametrov.
 • Kompletná výmena výkonných a riadiacich prvkov pneumatiky – najviac používané FESTO prvky.
 • Kompletná výmena riadiacich prvkov hydrauliky – používané prvky Rex-Roth, Vickers, Parker, Hydac.
 • Prípadné stavebné úpravy potrebné pre spätnú montáž lisu u zákazníka.
 • Kompletná montáž lisu vo vlastnej firme.
 • Funkčné odskúšanie lisu vo vlastnej firme za účasti zákazníka.
 • Prípadné úpravy výkresovej dokumentácie podľa skutkového stavu zapojenia.
 • Čiastočná demontáž generálkovaného lisu.
 • Prevoz čiastočne demontovaného lisu ku zákazníkovi.
 • Kompletná montáž lisu u zákazníka.
 • Funkčné a technologické skúšky lisu u zákazníka.
 • Záručný servis.
Inštalácia nových lisov

Vykonávame aj kompletnú inštaláciu nových lisov priamo u zákazníka.

Túto činnosť zabezpečujem kompletne na kľúč v tomto rozsahu

 • Príprava lôžka pre uloženie nového lisu - spolupráca s externou stavebnou firmou.
 • Prevoz čiastočne demontovaných častí lisu do vlastnej firmy.
 • Vyloženie lisu z dopravného prostriedku a jeho prevoz na miesto montáže.
 • Osadenie základových dosiek.
 • Mechanická montáž častí lisu.
 • Montáž pneumatických prvkov.
 • Montáž hydraulických prvkov.
 • Montáž elektro.
 • Spolupráca pri oživovaní a skúškach.

Rozsah prác je vždy dopredu dohodnutý.

Operatívna údržba

Zabezpečujeme aj práce súvisiace s haváriou výrobnej techniky, keď je nutné opravu vykonať čo najrýchlejšie. Takáto oprava si vyžaduje výrobu novej havarovanej súčiastky, resp. vykonanie opravy priamo na stroji. Pre tento účel máme vlastné výrobné kapacity a sieť kooperačných firiem.

Tento druh činnosti zahŕňa

 • Úzky kontakt s pracovníkmi údržby a starostlivosti o výrobnú techniku – úzky kontakt znamená vzájomnú telefonickú dostupnosť 24 hodín denne.
 • Príprava vlastných zamestnancov na nástup do akcie najneskôr do 1 hodiny po ohlásení potreby.
 • Preventívne oboznamovanie vlastných pracovníkov s možným výpadkom výrobnej techniky a spôsobom jej provizórneho riešenia, aby výpadok výroby bol čo najmenší.
 • Zabezpečenie vlastných výrobných kapacít na čas potrebný pre realizáciu odstránenia poruchy.
 • Zabezpečenie časovej koordinácie kooperujúcich firiem potrebných na čo najrýchlejšie zvládnutie a odstránenie poruchy.
Výroba technologických zariadení pre gumárenský priemysel

Vzhľadom na časové opotrebovanie niektorých technologických zariadení alebo ich plánovanú výmenu, z hľadiska časového opotrebovania zabezpečujeme výrobu a montáž takýchto zariadení nasledovne

 • Vykoná sa demontáž príslušného zariadenia.
 • Špecifikujú sa technické parametre pôvodného zariadenia a požiadavky na nové zariadenie.
 • Preverí sa dostupnosť a stav výkresovej dokumentácie pôvodného zariadenia.
 • Ak nie je dokumentácia k dispozícii vykoná sa kompletná demontáž jednotlivých častí zariadenia, vykoná sa premeranie jednotlivých dielov.
 • Na základe predchádzajúcich činností sa vypracuje výkresová dokumentácia. podľa dokumentácie sa nové zariadenie vyrobí.
Povrchová úprava kovov striekaním, s vypaľovaním farby

Máme vybudovanú vlastnú striekaciu a lakovaciu kabínu s ohrevom YOKI STAR YS-30. V kabíne vykonávame povrchovú úpravu kovových aj nekovových materiálov (súčiastok), poškodených častí strojov a zariadení striekaním a lakovaním. Pomocou kabíny zabezpečujeme finálnu úpravu výrobkov, ktoré musia spĺňať požadované parametre kvality predpísané objednávateľom. V prípade potreby využívame kabínu tiež na čistenie a osušovanie strojových zariadení.

Ďalšie služby
Lisovanie dusíkom
Zabezpečujeme lisovanie dusíkom prostredníctvom príslušenstva a nádoby pre podchladzovanie v dusíkovej lázni o rozmeroch D 800 mm a v dĺžke 1000 mm.
Kovoobrábacie práce
Práce vykonávané na konvenčných strojoch sústruhoch a frézach.
Elektro hardvérové práce
Zabezpečujeme výrobu elektrorozvádzačov, elektroinštalačné prípojky a rozvody po technologických zariadenia, oživovanie technologických zariadení a spúšťanie do prevádzky.
Strojnomontážne práce
Odbornosť v strojných montážach technológii liniek, lisov a dopravných systémov.
Ohýbanie a strihanie strojom
Vykonávame ohýbanie a strihanie plechov o sile 6 mm a dĺžke max. 3000 mm.
Práce s manipulačnou technikou
Na práce, ktoré si vyžadujú manipuláciu s ťažkými bremenami, vlastníme manipulačnú techniku: vysokozdvižné vozíky s nosnosťou 3,5 - 12 T, transfer vozík pre prevoz technológii s nosnosťou cca 60 T a manipulačnú plošinu s pojazdom do výšky 9,5 m. Rovnako poskytujeme aj prenájom uvedenej manipulačnej techniky.